จาก G Suite สู่ Google Workspace: เส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน

Google ประกาศการเปลี่ยนแบรนด์ G Suite เป็น Google Workspace พร้อมกับการออกแบบใหม่สำหรับไอคอนแอปพลิเคชันบางอย่างที่สำคัญ ภายใต้แนวคิด “ทุกอย่างที่คุณต้องการเพื่อทำให้สำเร็จเกิดขึ้น ตอนนี้อยู่ในที่เดียวกัน” Google Workspace รวมรวมแอปที่คุณคุ้นเคยทั้งหมด เช่น Gmail, Calendar,…

Qureka Banner – Everything You Need to Know

In an age where digital advertising is omnipresent, businesses are constantly searching for innovative ways to…

MP3 Juice: Unlocking the World of Free Music Downloads

Introduction In the computerized age, music has turned into a necessary piece of our lives. Whether…